IN ATELIER

Kostiumy tworzone od podstaw, wykonywane są w oparciu o wykroje historyczne, dokumentację muzealną i archeologiczną czy też przedstawienia malarskie oraz stare fotografie. Mogą być wiernym odwzorowaniem, jak również formą zainspirowaną dostępnym pierwowzorem. Tkaniny dobierane są indywidualnie do każdego projektu.

Kostiumy recyclingowe powstają z odzieży pozyskanej z second-hand, które są niewyczerpanym źródłem. Bywa, że trafiają do moich rąk prawdziwe perełki vintage. Przeróbki, poprawki i każda z rzeczy zyskuje nowy charakter i przeznaczenie.

Stylizacja, fryzury to nieodzowne składowe każdego projektu.
Koncepcja sesji fotograficznej rodzi się po rozmowie, poznaniu charakteru, pragnień oraz zainteresowań każdej z fotografowanych osób. Następnym krokiem jest wybór pleneru, miejsca i  stworzenie odpowiedniej inscenizacji czy też klimatu. Bardzo istotna jest współpraca pomiędzy mną, a modelami, gdzie w przyjaznej atmosferze tworzymy razem niepowtarzalny projekt. 


Nie powielam sesji, każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju, każda z nich opowiada inną historię.

In making my costumes from raw basics I use historical patterns, museal and archeological documentation, sometimes old paintings and photographs. 
They can be exact copy or just an inspiration for the pattern. 
All the fabrics are selected individually to match requirements of each project. 
The recycled costumes are made from everlasting source of second-hand clothes. Sometimes I have a luck to find real jewels of vintage clothes and accessories. Little bit of mending or makeover and each thing gains a new character and purpose. 
Stylisation and hair do is an essential part of each project. 
The idea of every photo session is born after getting know desirers, character and interests of each customer. 
Next we choose background and place of photo shoots, we create proper mood and inscenisation. It's very important that each model cooperates with me so we can create something unique in friendly atmosphere. 
I never copy sessions each one is individual, one-off and tells different story.
Praca nad sesją "Motyle" - Ida i Viki


Projekt "Białystok z drewna" - warsztaty na Bojarachfot. Ewa B.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Thank you for your comment